เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) มาถึงปัจจุบันบริษัทได้เจริญเติบโตขึ้น เราได้ให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายตั้งแต่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, วิสาหกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อม (SME) ไปจนถึง องค์กรระดับภูมิภาคและระดับชาติต่าง ๆ ในหลายหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร ซึ่งทำให้ส่วนธุรกิจต่าง ๆ ของลูกค้าที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมได้มีการพัฒนาขึ้น

คุณค่าของเราที่ได้ถูกสร้างขึ้นไม่ได้เกิดจากเฉพาะความเชี่ยวชาญของเรา แต่รวมถึงความเป็นมืออาชีพของเราซึ่งได้ถูกแสดงผ่านทางความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบแต่สิ่งที่มีความคุณภาพในระดับยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า อีกทิ้งเรายังคงให้ความสำคัญกับความสมเหตุสมผลซึ่งทำให้เราสามารถส่งมอบโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เต็มไปด้วยความท้าทายต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย